Eliza K. - Jest czytelnikiem

  • 12-avatar_s_1242

    Wolni pisarze. Wolne pisarki

    Status: publikacja w internecie
    Gatunek: Proza, Poezja, Dramat, Przekład, Scenariusz

    Akcja społeczna „Wolni pisarze. Wolne pisarki” ma na celu zachęcenie społeczeństwa do czytania w internecie utworów dostępnych w domenie publicznej. Przez domenę publiczną rozumiemy taki zbiór utworów, które nie podlegają już ochronie...